Oferta

 

mężczyzna przy biurku

Zakres usług:

§ Prawo cywilne – ochrona własności, odszkodowania, zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności, prawo obrotu nieruchomościami, prawo lokalowe, prawo spadkowe, zasiedzenia nieruchomości, podział majątku wspólnego, rozwody.

§ Prawo pracy – przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, statutów), sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy, zwolnienia.

§ Prawo gospodarcze (w tym prawo spółek) – zakładanie i przekształcanie spółek, obsługa prawna firm, umowy, kontrakty, przygotowanie i weryfikacja dokumentów, pomoc prawną przy rejestracji działalności gospodarczej, kontakty z urzędami: US, ZUS, KRS.

§ Prawo administracyjne – przygotowanie interpretacji, opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego, sporządzanie odwołań, skarg od decyzji administracyjnych, podatkowych, składanie wniosków.

 
Wynagrodzenie za usługi prawne

W naszej Kancelarii przyjmujemy wynagrodzenie:

  • za jednorazowe usługi: wynagrodzenie ustalane z Klientem za konkretne jednorazowe czynności z zakresu obsługi prawnej,
  • ryczałtowe: wynagrodzenie ustalone w stałej miesięcznej stawce za pełną obsługę prawną w wysokości uzgodnionej z Klientem,
  • godzinowe: wynagrodzenie ustalone za każdą godzinę pracy w stawce uzgodnionej indywidualnie z Klientem.